Afdeling ICT/ Automatisering van het Zaans Medisch Centrum

< Terug
G2 Speech | Zaans medisch centrum

Het Zaans Medisch Centrum is een regionaal ziekenhuis met een overwegende oriëntatie op de Zaanstreek en omringende gebieden. Met meer dan 1500 medewerkers, waarvan 102 medisch specialisten bieden zij dagelijks op een gastvrije en betrouwbare wijze basis medisch- specialistische zorg aan.

Binnen het Zaans Medisch Centrum wordt sinds 2010 ontwikkeld aan het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van Chipsoft. De behoefte was ontstaan om tot een snellere invoer van gegevens te komen dan via het toetsenbord. Om de mogelijkheden te onderzoeken is deze vraag neergelegd bij Jan Paul van Otterloo, projectmanager EPD van het ziekenhuis.

Jan Paul vertelt: “Nadat één afdeling haar wens aan mij kenbaar heeft gemaakt, ben ik gestart met het selecteren van een aantal leveranciers die een speech – to – text oplossing boden passend bij onze IT infrastructuur. Wij maken gebruik van Citrix. Ons doel was om een pilot te starten waarbij wij inzicht kregen in de stabiliteit van de oplossing in onze infrastructuur en of de artsen de toegevoegde waarde van spraakherkenning zouden ervaren. En tot slot niet onbelangrijk een beperkt financieel risico gedurende de pilot.

G2 Speech heeft hierop het beste geanticipeerd door een pilot aan te bieden waarbij op basis van vooraf vastgestelde criteria wij als organisatie geen risico liepen.”

Tijdens de pilot waren de medewerkers van G2 Speech zeer transparant en behulpzaam in het zoeken naar oplossingen en mogelijkheden om Cursor Spraakherkenning optimaal in te zetten in het werkproces van de artsen. Dit heeft er mede toe geleid dat wij de pilot als positief hebben geëvalueerd en inmiddels de omgeving hebben uitgerold naar een productieomgeving.

Inmiddels werken meerdere afdelingen met de oplossing van G2 Speech. De grootste verandering binnen het werkproces is, dat door spraakherkenning de verslaglegging vollediger en adequater is geworden. Bij traditionelere invoer middels toetsenbord zie je toch door de beperkte tijd per patiënt sneller, korter en bondiger getypt (verslaglegging) plaats vind. Bij spraakherkenning is dat significant beter.


{{msg1}}

{{msg2}}

Ja Nee