Structured Reporting

Tover uw opgeslagen data om in waardevolle informatie voor het verbeteren van patiëntzorg

Hoe maakt u optimaal gebruik
van data om uw patiëntenzorg
te verbeteren?

Deze innovatieve manier van verslaglegging biedt zorgprofessionals de mogelijkheid om met templates snel en eenvoudig verslagen te creëren door middel van spraakherkenning.  Deze templates heeft u als organisatie in eigen beheer en zijn aanpasbaar naar uw wensen. Via HL7-berichten kan data automatisch en veilig aan derde partijen, zoals een EPD, worden geleverd.

Een voordeel is dat afdelingen op deze manier eenvoudig nieuwe richtlijnen voor verslagen kunnen doorvoeren. Dit doet u simpelweg door ze op te nemen in het template. Uniformiteit wordt hierdoor gegarandeerd. Natuurlijk zijn vrije tekstvelden, voor het aanbrengen van eventuele nuances, ook mogelijk in een template.

Daarnaast kan met Structured Reporting data uit patiëntverslagen en documenten worden geëxporteerd naar een database. Deze data kan gebruikt worden voor o.a. onderzoek, landelijke registraties en kwaliteitsdoeleinden.

Medische codes als SNOMED CT, ICD-10 en RadLex kunnen automatisch aan het verslag worden toegevoegd voor o.a. gecodeerde informatie over operaties, behandelingen, diagnoses, complicaties en comorbiditeiten. Dit vermindert de registratielast aanzienlijk en het zorgt ervoor dat u geen subsidies misloopt.

Structured Reporting

Opvolgen protocollen

Medische codering

Data-analyse

Bevolkingsonderzoek

Structured Reporting

  • validation Gestructureerde verslagen opstellen met spraakherkenning
  • validation Uw eigen templates beheren
  • validation Nuances aanbrengen door middel van vrije tekstvelden
  • validation Uniformiteit binnen een afdeling creëren
  • validation Protocollen afdelingsbreed automatisch doorvoeren
  • validation Coderingen toevoegen aan uw template, zoals ICD-10 en SNOMED CT
  • validation Data beschikbaar maken voor bijvoorbeeld onderzoek
  • validation Automatisch informatie aan derde partijen aanleveren
  • validation Landelijke bevolkingsonderzoeken dienen

STRUCTURED REPORTING IN DE PRAKTIJK: DARMKANKERONDERZOEK

Darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker. Symptomen uiten zich vaak in een later stadium. Om deze reden wordt het bevolkingsonderzoek naar darmkanker sinds 2014 gefaseerd ingevoerd. Het bevolkingsonderzoek heeft tot doel om darmkanker in een vroeg stadium op te sporen. Hoe eerder de diagnose wordt gesteld, hoe groter de kans op genezing is.

De verzameling van de juiste gegevens is van het grootste belang om het bevolkingsonderzoek verder te verbeteren, maar ook om (nog) betere behandelmethoden te identificeren.

Lees hier hoe SpeechReport u hiermee kan helpen:

Een praktijkvoorbeeld

Structured Reporting

Deze innovatieve manier van verslaglegging biedt zorgprofessionals de mogelijkheid om met templates snel en eenvoudig verslagen te creëren door middel van spraakherkenning. Deze templates heeft u als organisatie in eigen beheer en zijn aanpasbaar naar uw wensen.

Brochure

Erasmus MC, Rotterdam

Samen met de de radiologie-afdeling van het Erasmus MC werken we aan de ontwikkeling van gestructureerde verslaglegging in combinatie met spraakherkenning. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren, is een grote hoeveelheid data over de behandeling van de patiënt onmisbaar.

Persbericht

radiologie in de praktijk

Als tijdens een MDO een patiënt besproken wordt met een loslating van zijn heupprothese, stelt vrijwel zeker iemand de vraag: “Hoe vaak zien we dat nu eigenlijk in onze praktijk?”. Radiologen dhr. Pieterman en dhr. Visser publiceerden een artikel over gestructureerde verslaglegging in MemoRad.

MemoRad

Belgisch kankerregister

Hebt u het nieuwsbericht van het Belgisch Kankerregister met cijfers over dikke darmkanker, afgelopen oktober, gelezen? De Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, focust op dit bevolkingsonderzoek. Door het systematisch verzamelen en analyseren van data kunnen er passende maatregelen genomen worden. Hierdoor wordt dikke darmkanker in een vroeg stadium opgespoord en verhoogt de genezingskans aanzienlijk.

Persbericht

Formulier kankerregistratie

Deze kankerregistratieformulieren voor nieuwe diagnoses kunnen eenvoudig omgezet worden naar een gestructureerd template in SpeechReport en bovendien ingevuld worden met spraakherkenning. Aanpassingen in de templates kunnen eenvoudig worden doorgevoerd voor de hele afdeling. Een ander groot voordeel is dat de data opgeslagen wordt in een database. Deze informatie kan worden aangeleverd en geanalyseerd voor o.a. bevolkingsonderzoek.

Formulier

Wilt u meer weten over Structured Reporting?

Neem dan contact op!

{{msg1}}

{{msg2}}

Ja Nee