G2 Analytics

Optimaliseer uw verslagleggingsproces en verbeter de patiëntenzorg

Een schat aan informatie eenvoudig binnen handbereik

Omvangrijke datasets spelen een steeds prominentere rol bij het nemen van beslissingen op zowel operationeel als op klinisch gebied. Onze geavanceerde rapportagetool ‘G2 Analytics’ verschaft uw organisatie de juiste statistische informatie voor het nemen van managementbeslissingen én het optimaliseren van de patiëntenzorg.

De beschikbare operationele data geeft inzichten in prestaties en mogelijke knelpunten binnen werkprocessen, toont waar training aanbevolen is en waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Tal van organisaties maken succesvol gebruik van deze tool om hun verslagleggingsproces te optimaliseren en hun behandeldoelstellingen te behalen.

Ook klinische informatie uit medische rapportages wordt op een eenvoudige wijze beschikbaar en analyseerbaar gemaakt. Hierdoor kunnen zorgprofessionals behandelingen verbeteren en bijdragen aan gepersonaliseerde patiëntzorg. Door de directe beschikbaarheid van deze waardevolle informatie is het aanleveren van data voor bevolkingsonderzoek en kwaliteitsaudits geen tijdrovende klus meer.

 

SpeechReport Functionaliteiten

 • Volledig geïntegreerd met het SpeechReport-platform, inclusief Structured Reporting en G2 Mobile
 • Operationele informatie over het verslagleggingsproces is beschikbaar via een dashboard of creëer eigen rapporten
 • Klinische data wordt automatisch opgeslagen en is direct toegankelijk
 • Neem gefundeerde beslissingen, gebaseerd op betrouwbare data.

Operationele informatie

Optimaliseer rapportageprocessen

Tal van ziekenhuizen maken succesvol gebruik van G2 Analytics om het verslagleggingsproces te optimaliseren en administratieve processen te verbeteren. Deze objectieve procesinformatie stelt organisaties in staat om:

 • Efficiënter te werken
 • Behandeldoelstellingen te behalen
 • Kostenbesparingen te realiseren
 • Prestaties van personeel en afdelingen te monitoren
 • Knelpunten te identificeren.

G2 Analytics maakt relevante operationele gegevens uit SpeechReport inzichtelijk via een dashboard en biedt gebruikers de mogelijkheid om eigen rapporten te creëren.

Dashboard

Belangrijke statistieken over het verslagleggingsproces, zoals backlogs, doorlooptijden van verslagen en de spraakherkenning worden direct weergegeven in het overzichtelijke dashboard. Het dashboard is interactief, intuïtief en gebruiksvriendelijk.

De grafische weergave toont de knelpunten waar personeelsleden tegenaan lopen, hierdoor zijn personeels- en afdelingsprestaties eenvoudig te monitoren en te verbeteren. Ook deze verbeteringen worden duidelijk in kaart gebracht.

Meldingen kunnen worden ingesteld om afdelingshoofden tijdig te informeren als medische rapportages de deadline dreigen te overschrijden. Zo kan er direct actie worden ondernomen.

Creëer eigen rapporten

Met deze rapporten ontvangen organisaties de benodigde informatie over het volledige verslagleggingsproces. Onze oplossingen stellen gezondheidsorganisaties in staat de documentenflow op de voet te volgen door de rapporten op maat.

Belangrijke statistieken over het werkproces kunnen worden geraadpleegd in deze rapportages. De informatie wordt automatisch geüpdatet en de statistische rapporten worden beheerd op afdelingsniveau, zonder dat tussenkomst van een IT-afdeling vereist is.

Deze rapporten bevatten managementinformatie waarmee afdelingshoofden eenvoudig processen op de werkvloer kunnen optimaliseren.

Klinische data

Verbeter patiëntenzorg

In elk ziekenhuis worden dagelijks enorm veel medische rapportages gecreëerd. De klinische data verscholen in deze rapportages blijft vaak onbenut. Toch is het verzamelen en analyseren van deze medische gegevens bijzonder waardevol om o.a.:

 • Nieuwe patronen in ziektebeelden te ontdekken
 • Behandelingen te optimaliseren
 • Medicatiegebruik te verbeteren
 • Kwaliteit van patiëntenzorg te verhogen
 • Bij te dragen aan wetenschappelijk- en bevolkingsonderzoek.

Het is daarom van belang deze omvangrijke datasets eenvoudig beschikbaar en analyseerbaar te maken. De module Structured Reporting helpt organisaties om dit te realiseren.

Structured Reporting

Structured Reporting biedt zorgprofessionals de mogelijkheid om snel en eenvoudig verslagen te creëren door het invullen van templates. Bij het gebruik van deze oplossing wordt klinische patiëntinformatie vastgelegd in de templates.

Deze templates zijn volledig in te richten naar eigen wens. Zo wordt bepaald welke gegevens ingevuld dienen te worden. Deze templates zijn intelligent en passen zich aan naargelang de ingevulde informatie. Ze begeleiden medici door het verslag.

De verslagen zijn compleet en voldoen aan de nationale richtlijnen en protocollen. Door de uniformiteit wordt de communicatie met andere zorgverleners vereenvoudigd.

Klinische rapportages

De gestructureerde rapporten bevatten variabelen zoals lichamelijke conditie, diagnose, medicatie, behandelingen en medische coderingen (SNOMED CT en ICD-10). Met G2 Analytics worden al deze medische gegevens geanonimiseerd verzameld en opgeslagen.

Klinische rapportages kunnen eenvoudig worden gecreëerd via MS Excel, doordat de data direct beschikbaar is. Het is mogelijk om de informatie in deze rapportages te prefilteren, analyseren of exporteren naar statistische of visualisatiesoftware.

Deze klinische rapporten dragen bij aan tal van onderzoeken voor het verbeteren van de patiëntzorg.

 

 

 

G2 Analytics & SpeechReport

Het SpeechReport-platform biedt organisaties een volledig geautomatiseerde workflow gecombineerd met zeer geavanceerde spraaktechnologie. SpeechReport optimaliseert het rapportageproces en ondersteunt afdelingen bij het maken en beheren van alle verslagen vanuit één centrale locatie.

G2 Analytics werkt naadloos samen met het SpeechReport platform en toegevoegde functionaliteiten, zoals Structured Reporting, G2 Mobile en G2 Cloud.

SpeechReport en G2 Analytics stellen organisaties in staat om het volledige administratieproces te optimaliseren. Hierdoor kunnen zorgprofessionals efficiënter werken en worden kosten bespaard.

{{msg1}}

{{msg2}}

Ja Nee