Clinical Coding

Automatisch medische coderingen aan uw verslagen koppelen

Vereenvoudig de communicatie door gebruik te maken van medische coderingen in uw verslagen

Binnen de gezondheidszorg onderscheiden we verschillende soorten van gegevensuitwisseling.

  • Tussen zorgverstrekkers: in een MDO tussen verschillende specialisme, van specialistisch behandelaar naar huisarts
  • Tussen zorgverstrekker en patiënt
  • Voor secundair gebruik als registraties voor financiering, kwaliteitscontrole, kankerregistraties en wetenschappelijk- en bevolkingsonderzoek.

Het is in het grootste belang van de patiënt dat de uitgewisselde informatie correct en eenduidig is, zonder dat er misverstanden of verkeerde interpretaties kunnen ontstaan.

Om te zorgen voor consistentie in de uitgewisselde informatie kunnen er bepaalde codes aan medische informatie toegekend worden. Daarvoor zijn coderingssystemen als RadLex, SNOMED CT en ICD-10 ontwikkeld. Internationaal werken verschillende organisaties steeds vaker samen om terminologieën en classificaties op elkaar af te stemmen.

Om de registratielast te verminderen hebben we hier een oplossing voor ontwikkeld. In de Structured Reporting oplossing kunnen alle velden van de gestructureerde rapporten worden gecodeerd. Ook aan vrije tekstvelden kunnen standaard bepaalde coderingen worden meegeven. Dit zorgt voor een enorme tijdswinst en hoeft dus niet meer handmatig gedaan te worden. Ook verkleint dit het risico op fouten.

Het is aan de gezondheidsorganisatie en gebruikers om te bepalen welke onderdelen van het verslag worden geëxporteerd naar een database. Alle velden kunnen geëxporteerd worden. In deze database kunnen ook de bijbehorende coderingen worden toegevoegd.

{{msg1}}

{{msg2}}

Ja Nee