Radboudumc

< Terug
G2 Speech | RadboudUMC

Het Radboudumc is een universitair medisch centrum voor patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs, gevestigd in Nijmegen. Het Radboudumc streeft ernaar voorop te lopen in de ontwikkeling van een innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg. De missie van het Radboudumc luidt: ‘to make a significant impact on healthcare’.

Die missie wordt verwezenlijkt met persoonsgerichte zorg, aantoonbaar onderscheidende kwaliteit, doelmatigheid en duurzame netwerken. Bijna 10.000 medewerkers en ruim 3.000 studenten werken daarmee aan de toekomst van gezondheidszorg en medische wetenschappen.

Voor het gebruik van spraakherkenning werd getypt in het EPD en er werd gebruik gemaakt van analoog of digitaal dicteren. Met deze laatste vorm van verslaglegging gaat het Radboudumc stoppen. Het overgrote deel van de verslaglegging gebeurt nu met tools uit het Epic EPD. Voor specifieke gevallen of plekken / specialismen, waar veel nuancering vereist is, wordt spraakherkenning als aanvulling ingezet.

Bij de overgang naar Epic, als centraal EPD voor het Radboudumc, is binnen het hele zorgproces gekeken waar verbeteringen doorgevoerd konden worden. Binnen het ziekenhuis is al jarenlang goede ervaringen met het gebruik van spraakherkenning, o.a. op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde en op de afdeling Pathologie. De overgang naar een uniforme en doelmatige registratie van gegevens aan de bron, leidde ook tot de vraag of spraakherkenning ook voor andere afdelingen een aanvulling zou kunnen zijn op de door Epic aangeboden functionaliteit.

De goede ervaringen met G2 Speech als leverancier van spraakherkenningsoplossingen, maar ook als full-service organisatie die meedenkt met de klant over probleemoplossingen waren voldoende redenen om haar bij het selectieproces mee te nemen. Uiteindelijk is de unieke combinatie van functionaliteit, supportmogelijkheden en prijs/kwaliteitverhouding doorslaggevend gebleken.

De samenwerking met medewerkers van G2 Speech is prettig. Ze zijn deskundig en hebben geduld bij het oplossen van problemen. De implementatie periode verliep in goede samenspraak met een projectleider van G2 Speech, waarbij alle doelen binnen de geplande tijd- en kostenkaders behaald zijn.

Artsen zijn met spraakherkenning duidelijk in staat om snellere verslaglegging te doen, waarbij meer oog is voor detail en nuancering. Belangrijkste voordeel is  dat zij meer aandacht hebben voor de patiënt tijdens een gesprek. De doorlooptijd voor het maken van een verslag is afgenomen, met als positief resultaat dat de aanvragende specialismen (en dus ook patiënten) eerder op de hoogte zijn van bevindingen. Voor artsen die minder typevaardig zijn, heeft spraakherkenning een sterke positieve uitwerking op de effectiviteit van de verslaglegging.

De inzet van spraakherkenning toont in het Radboudumc een duidelijke boost in productiviteit en kwaliteit van verslaglegging. Door slim te kijken naar het gecombineerd gebruik van beschikbare technieken, zoals standaard teksten en referenties naar het medisch dossier, kan een arts in het Radboudumc veel sneller – doch met volledige nuancering en hoge kwaliteit – rapporteren over zijn/haar bevindingen. G2 Speech biedt daarbij goede ondersteuning.


 

Bij een laatste meting werden door 50 artsen gemiddeld 9000 verslagen per maand gecreëerd. In totaal werken nu zo’n 180 mensen met oplossingen van G2 Speech. Dit aantal stijgt nog elke maand…

Deze case study is opgesteld met dank aan

drs. Laurens de Groot
Projectleider Spraak 2.0-Radboudumc


{{msg1}}

{{msg2}}

Ja Nee