Spijkenisse Medisch Centrum gebruikt SpeechReport i.c.m. het JiveX PACS voor het creëren van verslagen

< Terug

Spijkenisse Medisch Centrum gebruikt SpeechReport i.c.m. het JiveX PACS voor het creëren van verslagen

Eind april 2020 is de afdeling Radiologie van het Spijkenisse Medisch Centrum van start gegaan met SpeechReport 2.26, onze verslagleggingssoftware, voor het creëren van radiologieverslagen. Een belangrijk project, aangezien dit de eerste klant is die gebruik maakt van de nieuwe integratie tussen SpeechReport en het JiveX PACS van VISUS (in Nederland geleverd door Alphatron Medical).

De radiologen van Spijkenisse Medisch Centrum waren reeds bekend met de spraakherkenningsoplossingen van G2 Speech. Ze gebruikten eerst de voorloper van SpeechReport, genaamd MediSpeech, voor de verslaglegging. Nu zijn ze gemigreerd naar SpeechReport in combinatie met de laatste versie van het JiveX PACS.

Voor het realiseren van dit project werd er nauw samengewerkt met het team van Alphatron Medical. Ook gedurende het ontwikkeltraject was Alphatron nauw betrokken bij het testen van de hele workflow en de daarbij behorende functionaliteiten. Hierbij is ook direct gekeken naar een innovatieve manier om de nieuwe functionaliteiten van het SpeechReport-platform zo efficiënt mogelijk in deze integratie te benutten.

Nadat alles grondig was getest en goedgekeurd, was het tijd voor de livegang. Helaas moest deze een aantal weken worden uitgesteld door de huidige coronacrisis. Toch was de druk groot om met SpeechReport te starten, met name omdat radiologen met SpeechReport ook vanaf hun thuiskantoor verslagen kunnen creëren. Hierdoor werd besloten om remote technische ondersteuning te voorzien voor een succesvolle livegang. Voor functionele ondersteuning waren consultants van zowel G2 Speech als Alphatron op locatie aanwezig. De livegang is, mede door de prettige samenwerking tussen alle partijen en een goede voorbereiding, soepel verlopen.

De uitgerolde radiologieworkflow is ongecompliceerd en duidelijk. De radiologen gebruiken ten allen tijde een werklijst van het JiveX PACS om een onderzoek te openen, de beelden te beoordelen en spreken de verslagen direct in door het gebruik van spraakherkenning. Omdat de tekst onmiddellijk op het scherm verschijnt, kunnen ze deze meteen nalezen en goedkeuren, zonder tussenkomst van een medisch secretariaat.

Een bijkomend voordeel van SpeechReport is dat de klinische informatie en vraagstelling uit het HiX patiëntendossier van Chipsoft direct in het verslag kunnen worden opgenomen. Eerder moest dit handmatig gebeuren door middel van kopiëren en plakken of overdicteren, waardoor een risico op fouten ontstond. Nu is deze informatieoverdracht zo veel mogelijk geautomatiseerd, doordat SpeechReport de patiëntinformatie standaard in het verslag kan opnemen.

De afdeling Radiologie van het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam zal ook spoedig van deze nieuwe koppeling gebruik gaan maken. Er werd bewust gekozen om deze volgende livegang te plannen ná het project van Spijkenisse Medisch Centrum, omdat dit een grotere afdeling betreft. De eerste reacties van de gebruikers zijn positief. Ze geven aan tevreden te zijn. De koppeling blijkt stabiel en de programma’s werken goed samen. Ook is de spraakherkenning van SpeechReport zeer nauwkeurig.

 

 


{{msg1}}

{{msg2}}

Ja Nee