Ciro in Horn start met spraakherkenning

< Terug
Gepost op 7 maart 2018 door admin_g2

Ciro in Horn is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een chronische aandoening, zoals longziekten, hartfalen en slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. Om het administratieproces van de medisch specialisten efficiënter te laten verlopen werd er gekozen voor het implementeren van spraakherkenning.  

Donderdag 30 november 2017 zijn om deze reden vier artsen van het Academisch Slaapcentrum gestart met SpeechReport Cursor. Deze spraakherkenningsoplossing van G2 Speech stelt artsen in staat om rechtstreeks te dicteren in elk tekstveld en Microsoft Word. Het gebruik van gespecialiseerde medische woordenboeken en het uitvoeren van pre-contextadaptatie garandeert een goede herkenning vanaf de start.

Een voordeel van het uitrollen van deze oplossing is dat artsen zelf de mogelijkheid hebben door middel van spraakherkenning direct hun brieven te dicteren en corrigeren. Hierdoor is minder secretariële ondersteuning nodig voor het uitwerken van dictaten en zijn de medische rapporten eerder beschikbaar voor de aanvrager(s) en patiënten.

De livegang is voorspoedig verlopen en de artsen zijn direct gestart met dicteren. De eerste reacties zijn positief, maar er is ook nog ruimte voor verbetering. Een aantal artsen geeft aan de toepassing bijzonder praktisch te vinden. Ze zien vooral de toegenomen efficiëntie als brieven direct af te handelen zijn. De feedback van de klanten wordt uiteraard meegenomen voor het optimaliseren van het programma. Kortom, een gezonde basis voor een verdere samenwerking.

{{msg1}}

{{msg2}}

Ja Nee