Martini Ziekenhuis en G2 Speech sluiten raamovereenkomst voor spraakherkenning

< Terug
Gepost op 5 december 2017 door admin_g2

Met als doel de administratiedruk bij artsen te reduceren, zijn het Martini Ziekenhuis Groningen en G2 Speech het najaar van 2016 gestart met een pilot spraakherkenning. De afdelingen dermatologie, orthopedie, neurologie, kindergeneeskunde en interne geneeskunde namen deel aan deze pilot. Artsen konden vanaf dat moment gebruik maken van de oplossing ‘SpeechReport Cursor’, een module van het dicteerplatform SpeechReport. Met deze oplossing kunnen artsen rechtstreeks in het elektronisch patiëntendossier ‘HiX’, dicteren. Dankzij positieve reacties zijn begin 2017 ook andere medisch specialisten gestart met deze spraakherkenningsoplossing van G2 Speech.

Naast de voordelen van het gebruik van spraakherkenning voor artsen, is ook de ICT-afdeling enthousiast over SpeechReport. Deze oplossing sluit perfect aan bij het nieuwe werkplekconcept van het ziekenhuis. “Het feit dat SpeechReport probleemloos werkt onder XenDesktop in combinatie met App-V was voor onze afdeling één van de doorslaggevende factoren”, aldus Ravi Soekhai, Manager Informatie Systemen van het Martini Ziekenhuis. Daarnaast wordt de open en transparante manier van communiceren door G2 Speech als prettig ervaren.

Aangezien de afdeling pathologie al jaren verslagen creëert met het dicteerplatform ‘SpeechReport’, en sinds 2016 ook alle OK-verslagen gemaakt worden met behulp van dezelfde oplossing is besloten om alle losse contracten te bundelen tot één overkoepelende raamovereenkomst. De komende vijf jaar zal G2 Speech software voor documentcreatie, gecombineerd met spraakherkenning, leveren aan het Martini Ziekenhuis via het SpeechReport-platform.

“De wijze waarop het Martini Ziekenhuis de verschillende mogelijkheden van SpeechReport gebruikt, is voor ons het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van het platform”, aldus Bert Groeneveld, CEO van G2 Speech. “Eén centraal platform voor het totale ziekenhuis. Met vertrouwen kijk ik uit naar een verdere uitrol van het platform bij de overige afdelingen.”

Harm Wesseling, directeur ICT en medische techniek Martini Ziekenhuis en Bert Groeneveld, CEO G2 Speech tekenen op dinsdag 5 december 2017 de raamovereenkomst

 

{{msg1}}

{{msg2}}

Ja Nee