Persbericht: Erasmus MC en G2 Speech werken samen aan gestructureerde verslaglegging

< Terug
Gepost op 22 juni 2016 door admin_g2

De radiologie-afdeling van het Erasmus MC, topuniversitair ziekenhuis, en G2 Speech, marktleider op het gebied van spraakherkenning en workflowoplossingen, werkten het afgelopen jaar intensief samen aan de ontwikkeling van gestructureerde verslaglegging in combinatie met spraakherkenning.

Stijgende vraag naar harde data

Om de kwaliteit van zorg te verbeteren, is een grote hoeveelheid geaggregeerde data over de behandeling van de patiënt onmisbaar. Een belangrijk deel van deze data zijn onderdeel van het radiologisch verslag. De radiologie-afdeling van het Erasmus MC heeft het initiatief genomen om samen met G2 Speech te kijken naar een vorm van gestructureerde verslaglegging, waarmee deze dataverzameling vereenvoudigd kan worden zonder dat de workflow van de radioloog daardoor ongunstig wordt beïnvloed. Om dit mogelijk te maken breidt SpeechReport, het nieuwe workflowplatform van G2 Speech, zijn functionaliteiten uit met ‘Structured Reporting’. Door gebruik te maken van deze functionaliteit krijgt de radioloog een template gepresenteerd dat na inspreken resulteert in een overzichtelijk verslag voor de aanvrager. Tevens worden de ingevoerde gegevens zowel in het EPD als in een database opgeslagen.

De werkwijze van gestructureerde verslaglegging

Jan-Jaap Visser, radioloog bij het Erasmus MC, is vanaf het begin intensief betrokken geweest bij het project, waarbij de nieuwe technologie voortdurend getoetst is aan de dagelijkse praktijk.

“Het is belangrijk dat de workflow van de radioloog zo min mogelijk beïnvloed wordt. Er zijn verschillen in werkwijze tussen radiologen: de een wil navigeren met spraakcommando’s de ander met een simpele schuifbeweging op de SpeechMike. Beide is mogelijk in SpeechReport. Verder is het van belang dat je niet meer hoeft te wachten tot het laatste item volledig ingevuld is, je kan direct verder dicteren, terwijl de tekst in de bestemde vakken wordt geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de snelheid van de verslaglegging behouden wordt. Ook de mogelijkheid om gewoon met muis en toetsenbord te werken kan soms handig zijn. De spraaksturing werkt ook op basis van de naam van het in te vullen veld. Wanneer de radioloog enigszins vertrouwd is met het gestructureerde verslag, kan worden gestuurd op de naam van de velden, wat fout dicteren in het onjuiste ‘vak’ zal voorkomen. De radioloog wil immers zijn ogen op de foto houden en niet voortdurend naar zijn invulscherm kijken. Door de ruime lay-out van het invulscherm zijn fouten snel zichtbaar en is corrigeren aanzienlijk eenvoudiger.”

Marieke Hollewand, product manager bij G2 Speech stelt dat de waardevolle input van het Erasmus MC ervoor zorgt dat deze technologie klaar is om in de dagelijkse praktijk gebruikt te worden. “Ons doel is dat de radiologen zo dicht mogelijk bij hun eigen werkwijze kunnen blijven en toch profiteren van de voordelen van bijvoorbeeld automatische data-extractie.”

Structured Reporting in de praktijk

Herman Pieterman, hoofd patiëntenzorg afdeling radiologie en initiatiefnemer voor de samenwerking: “De data uit gestructureerde verslagen kunnen worden gevisualiseerd in een Excel-database. Deze visualisatie biedt de radioloog de mogelijkheid direct met de data aan de slag te gaan. Hij hoeft geen aanvraag te doen bij een externe instantie of provider om geaggregeerde data beschikbaar te maken. De data moet dan echter wel in een zodanig format gepresenteerd worden zodat hij er ook onmiddellijk resultaten uit kan halen. Per patiënt worden de gegevens op één regel getoond.”

Volgens Herman Pieterman is kwaliteitscontrole het belangrijkste voordeel van gestructureerde verslaglegging. “Dit is de enige manier om te ontdekken hoe we presteren in vergelijking met onze peers. Een ander voordeel is dat we complicaties kunnen controleren en kritieke bevindingen kunnen melden. De compliance aan richtlijnen zal hierdoor fors toenemen. Bovendien worden data eventueel toegankelijk voor regionale of landelijke registraties. Daarmee wordt ook een deel van de registratielast weggehaald bij andere specialismen, aangezien een belangrijk aantal eindpunten van behandeling in sterke mate door de radiologische bevindingen bepaald worden.”

Resultaten voor alle betrokkenen

De resultaten die gestructureerde verslaglegging biedt hebben volgens Herman Pieterman invloed op alle betrokkenen. “De kwaliteitsverbetering, die deze manier van verslaglegging garandeert, is ten eerste in het belang van de patiënt. De communicatie met de aanvrager wordt sterk verbeterd, doordat de verslagen leesbaarder worden. Het MDO krijgt meer informatie tot haar beschikking om een verstandig beleid af te spreken en de radioloog krijgt een nog duidelijkere rol in het behandelteam van de patiënt.”

Gestructureerde verslaglegging, een kwestie van tijd

“Het probleem met gestructureerde verslaglegging in Nederland en eigenlijk heel Europa, is dat er op dit gebied niets te zien valt’, aldus Herman Pieterman. “Onbekend maakt onbemind. Wanneer een aantal voortrekkerziekenhuizen hier ervaring mee opgedaan hebben en deze resultaten zichtbaar zijn, verwacht ik dat andere ziekenhuizen zullen volgen. Hopelijk is het gebruik van gestructureerde verslaglegging net zo snel normaal als de introductie van PACS: binnen een paar jaar weten we niet beter.”

EIND

 

Over het Erasmus MC

Erasmus MC is het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland. Het zet zich in voor een gezonde bevolking. Bijna 13.000 medewerkers spannen zich dagelijks in voor excellente zorg door internationaal baanbrekend onderzoek en onderwijs. Zij vergroten de kennis over ziekte en gezondheid en verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch én preventief handelen, zodat patiënten hier optimaal van profiteren en gezonde mensen gezond kunnen blijven. Zichtbaar beter zijn en voorop blijven lopen op het gebied van complexe, innovatieve en acute zorg door samenwerking met anderen, zijn belangrijke ambities van het Erasmus MC.

Over G2 Speech

G2 Speech is opgericht in 1998. De afgelopen jaren heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot de meest toonaangevende aanbieder van spraakherkenning, digitaal dicteren en workflowoplossingen. Deze oplossingen worden iedere dag gebruikt door meer dan 25.000 gebruikers in Nederland, België, Engeland en Ierland.

 

{{msg1}}

{{msg2}}

Ja Nee