Radiologietemplate beschikbaar om de verdenking op COVID-19 te verslaan

< Terug
Gepost op 26 mei 2020 door admin_g2

Het coronavirus heeft duidelijk een enorme invloed op de werkdruk bij verschillende medewerkers in de gezondheidszorg. De belasting waar zorgprofessionals momenteel mee te maken krijgen is ongekend. Wij willen ziekenhuizen in deze periode graag bijstaan door het gratis aanbieden van het gestructureerde radiologietemplate om COVID-19 te verslaan en hiermee de verslaglegging te optimaliseren. Bovendien kan door het gebruik van deze template data worden verzameld voor verder onderzoek.

De NVVR (Nederlandse Vereniging voor Radiologie) heeft aan het reeds bestaande standaardverslag ‘CT Thorax’ additionele vragen en een nieuwe codering, CO-RADS, toegevoegd om ziektebeelden met de verdenking op COVID-19 te verslaan. In samenwerking met de Nictiz (de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg) zijn hier gespecialiseerde medische SNOMED-CT coderingen voor ontwikkeld, gekoppeld aan de CO-RADS coderingen. De doelen van gebruik van dit standaardverslag volgens het NVVR zijn:

  • Het verbeteren van de communicatie met verwijzende artsen
  • Data vergelijken van verschillende zorginstellingen en bevolkingsgroepen
  • Een basis creëren voor het verzamelen van wetenschappelijk bewijs.

Op vraag van o.a. het Martini Ziekenhuis in Groningen hebben we een gestructureerd template ontwikkeld gebaseerd op de officiële richtlijnen van de NVVR voor het verslaan van COVID-19 verdenkingen. Tijdens het invullen van het ‘CT Thorax COVID-19’ template worden bij alle uitkomsten automatisch de juiste SNOMED-CT coderingen gekoppeld aan de gegeven antwoorden.

Indien verslagen worden opgesteld met het door ons gecreëerde template kunnen wij de data, weliswaar geanonimiseerd, eenvoudig beschikbaar maken voor wetenschappelijke analyses en bevolkingsonderzoek. Dit is zeer waardevol bij een ziektebeeld waarbij onderzoek van vitaal belang is.

Aangezien we als G2 Speech bij willen dragen aan de drie bovengenoemde doelstellingen van het NVVR stellen we dit gestructureerde verslag gratis ter beschikking aan alle radiologie-afdelingen van Nederland. Hiervoor heeft u de aanvullende module ‘Structured Reporting’ van SpeechReport nodig. Neem voor meer informatie en de voorwaarden vrijblijvend contact op uw accountmanager.

 

{{msg1}}

{{msg2}}

Ja Nee