Biedt spraakherkenning toegevoegde waarde voor een ziekenhuis?

< Terug
Gepost op 16 februari 2015 door admin_g2

In het dagelijkse leven zijn we gewend geraakt aan het feit dat informatie snel, juist en volledig tot ons beschikbaar wordt gesteld. Of het nu het versturen van een e-mail betreft, het lezen van de laatste nieuws of het controleren van de loterijnummers; we verwachten dat dat de informatie snel en op tijd beschikbaar is. Want tijd is geld.

Dit is niet anders voor een Ziekenhuis. Informatie is essentieel bij het verlenen van zorg. Het moet snel en juist beschikbaar zijn omdat het soms het verschil maakt tussen leven en dood. De gezondheidszorg is een van de beste vormen van publieke dienstverlening maar staat onder enorme druk om kostenefficiënt te werken waarbij de serviceverlening richting de patiënt op hetzelfde hoge niveau moet blijven. Artsen en verpleegkundigen worden continu uitgedaagd om én efficiënter te werken én om een (nog) betere service te bieden. Dit is, in mijn beleving, de grootste uitdaging voor hen de aankomende jaren. Hoe lever je beste zorg terwijl de productiviteit omhoog moet?

Spraakherkenning kan helpen bij het bieden van de beste gezondsheidszorg terwijl er kosten bespaard wordt. Spraakherkenning helpt artsen bij het up-to date houden van patiëntinfo. In plaats van te typen biedt spraakherkenning de mogelijkheid aan artsen en aan andere medewerkers om snel documenten te creëren waarbij de kwaliteit van het verslag stijgt. Technologie kan een mens (nog) niet vervangen. Maar door gebruik te maken van spraakherkenning bij het creëren van een document wordt het proces geoptimaliseerd en levert het voordelen op in termen van snelheid en kwaliteit.

In gesprekken met klanten wordt wel eens de zorg geuit dat spraakherkenning tot nog niet heel accuraat is. Dankzij voortschrijdende techniek en enorme investeringen door bedrijven als Microsoft en Apple, verdwijnt dit stigma snel. In ziekenhuizen die gebruik maken van onze spraakherkenning zien wij herkenningspercentage van boven de 98%.
G2 Speech is één van de weinige, zo niet het enige, bedrijf dat ziekenhuis breed spraakherkenning levert. Sommige ziekenhuizen mogen wij al bijna 15 jaar tot onze klant rekenen. Maar waar is het allemaal begonnen?

Vroeger dicteerde een arts rechtstreeks een brief aan zijn of haar secretaresse. Een enorme tijd- en capaciteit rovende exercitie. Daarna werd de analoge bandapparatuur geïntroduceerd. Dit maakte het mogelijk dat de arts ten alle tijden kon dicteren en het secretariaat bandjes ging uitluisteren en uittypen op haar eigen werkplek. Een probleem met analoge bandapparatuur was de slechte geluidskwaliteit waardoor er soms zaken verkeerd werden geïnterpreteerd door de secretaresse. Hoe vaak ik wel niet heb gehoord dat bandjes kwijt zijn geraakt of kapot gingen, geeft wel aan hoe inefficiënt deze manier van werken moet zijn. Kijkend vanuit een workflow/productiviteitsperspectief, het grootste nadeel van analoog bandapparatuur is dat het op geen enkele manier inzicht geeft in het aantal nog te verwerken dictaten, lengte van dictaten. Je hebt als manager geen inzicht en werkdruk en werklast. Het ontbreekt je aan sturingsinformatie.
Dit is opgelost in het digitale tijdperk. Door gebruik te maken van computers en elektronische audio files is het mogelijk geworden om dictaten op te knippen in aparte bestanden. Hierdoor is het mogelijk geworden om inzicht te verschaffen in de werklast van het secretariaat en daar naar te handelen. Naast de verbetering in het verkrijgen van de werklast, is het in het digitale tijdperk mogelijk geworden om systemen met elkaar te laten integreren. Hierdoor is het mogelijk voor G2 Speech om workflow oplossingen te bieden, die complexe problemen oplost en efficiënter werken bevorderd. De voordelen die ik heb gezien bij onze klanten door deze technologische verbeteringen zijn ongelooflijk. Door het automatisch koppelen van patiëntinformatie aan documenten, interactief te dicteren, gebruik te maken van templates en auto-teksten en daarna elektronisch te autoriseren zijn niet alleen de doorlooptijden enorm afgenomen, maar ook de wijze waarop ziekenhuizen het verslagleggingsproces benaderd.

De techniek staat niet stil! Ook bij ons is het wat dat betreft een spannende tijd. Mijn team is op dit moment druk met vraagstukken op het gebied van mobility, structured reporting en clinical coding. We kijken naar hoe we deze nieuwe technologieën kunnen toepassen in ons platform SpeechReport zodat deze toegevoegde waarde kunnen leveren bij onze klanten. Dankzij hun waardevolle input hebben we een goed beeld waar wij ons moeten focussen.

Terugkomend op mijn eerste vraag; biedt spraakherkenning toegevoegde waarde voor een ziekenhuis? Jazeker! De mogelijkheid om gebruik te maken van spraakherkenning in al haar mogelijke manieren binnen een workflow inclusief het automatisch koppelen van patiëntinformatie, elektronisch autoriseren en de automatische distributie van documenten én de mogelijkheid dit alles aan te bieden vanaf één mobiel platform voorziet ziekenhuizen van veelzijdige en toekomstgerichte oplossingen.
Voor ons zijn dit ontzettend spannende tijden! Wat zijn jouw gedachten over spraakherkenning? Zie jij voordelen in jouw werkgebied? Ik hoor ze graag!

Tom Goldsmith, Commercial Product Manager

{{msg1}}

{{msg2}}

Ja Nee